postheadericon Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim

postheadericon facebook

>> FOLDER 2015-2016 <<

<: Jesteśmy na facebooku  :>

kliknij i dołącz do ZSOiZ

 

postheadericon Opiekun medyczny zakończenie roku

Dnia 17 marca 2015 roku odbyło się zakończenie roku w Szkole Policealnej kształcącej w zawodzie opiekun medyczny. Roczną naukę ukończyło 18 słuchaczy. Wszyscy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny, który zdali w 100%, na bardzo wysokim poziomie. Średni wynik z  części pisemnej – 82%, natomiast z części praktycznej – 98%.
W uroczystości rozdania świadectw oraz dyplomów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji  Z04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wzięli udział: prezes PCZ w Lwówku Śląskim pan Celestyn Rekowski, dyrektor szkoły pan Roman Ciechanowicz, opiekunka grupy pani Olga Sasin oraz wykładowcy, bez których osiągnięcie takiego sukcesu nie byłoby możliwe - pani Beata Budnicka, Barbara Kozomaricz i Wioletta Luszka.

>>zdjęcia<<

 

postheadericon UCZNIOWIE,RODZICE i NAUCZYCIELE to WSPÓLNY TEAM !

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "SZKOŁA WSPÓŁPRACY" - co to oznacza ?

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, to ogólnopolski systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, Celem ogólnym jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce dzięki opracowaniu, upowszechnieniu i wdrożeniu modelowych rozwiązań.

Warsztaty odbyły się we Wrocławiu w hotelu "Europa"
Dziękujemy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za wspólnie spędzony czas oraz wspaniałą współpracę..

Przed nami dwa lata pracy nad projektem ale wspólnie DAMY RADĘ !

 

postheadericon Najpiękniejsza palma wielkanocna

XI Powiatowy Konkurs „Najpiękniejsza palma wielkanocna” rozstrzygnięty. W kategorii palm dużych Marlena Gołąb z klasy I F zajęła I miejsce.

Gratulacje!